ISO 9001:2015

ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към

ИВЕНТИВО ЕООД

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартa за управление, указан по-долу

ISO 9001:2015

 

Обхват на сертификация

Организиране и провеждане на събития и обучения,

в това число професионални и такива,

повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.

 Разработване на обучителни и квалификационни

 програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.